Close

januari 17, 2023

Waarom Business Model Innovatie belangrijk is voor alle organisaties

Business Model Innovation Blog

Innovatie doet ertoe

Audi’s recent admission that they have a 50% chance of survival in the next decade serves as a stark reminder of the importance of staying relevant and competitive in today’s fast-paced business environment. This statement highlights the need for businesses to regularly re-evaluate and evolve their business models in order to adapt to changing customer needs.

Business model innovatie is niet alleen voor start-ups of disruptors, ook gevestigde bedrijven kunnen profiteren van de integratie ervan in hun strategische planning. Van Airbnb's ontwrichting van de hotelindustrie tot Tesla's transformatie van de automarkt, we hebben talloze voorbeelden gezien van bedrijven die zich met succes onderscheiden door middel van innovatieve bedrijfsmodellen.

In this article, we will delve into the different types of innovation and explore the factors that drive business model innovation. We will also provide examples of companies that have successfully implemented it, and offer advice on fostering an innovation culture within your organization. So, join us as we explore the world of business model innovation and discover how it can help your business stay ahead of the curve.

Innovatie in het bedrijfsleven

Innovatie bestaat in vele vormen, maar wordt doorgaans ingedeeld in drie hoofdcategorieën: productinnovatie, procesinnovatie en bedrijfsmodel innovatie (ook wel 'Business Model Innovation').

Product innovatie

Dit type innovatie houdt in dat nieuwe of verbeterde producten of diensten worden gecreëerd en gelanceerd. Dit kan gaan van kleine aanpassingen aan bestaande aanbiedingen tot volledig nieuwe. Het is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van een bedrijf omdat het kan helpen de inkomsten te verhogen, het bedrijf te onderscheiden van concurrenten en de klanttevredenheid te verbeteren. Bedrijven die consequent nieuwe producten en diensten leveren, zijn beter in staat om klanten te behouden en profiteren van continue inkomstenstromen.

Apple is known for its ability to constantly introduce new, innovative products and services, which has helped it maintain its position as one of the world’s most valuable companies. Apple’s iPhone development has been a central area of innovation for the company. Apple released the first iPhone in 2007 and has consistently released new models with improved features and capabilities. These continuous upgrades have assisted Apple in maintaining its market share in the smartphone industry and have been a significant driver of revenue growth for the company.

Innovatie van producten (of diensten) kan een essentiële motor zijn voor innovatie van bedrijfsmodellen, omdat nieuwe aanbiedingen nieuwe inkomstenstromen kunnen genereren of een onderneming in staat kunnen stellen nieuwe markten te betreden. Productinnovatie alleen kan echter geen nieuwe, succesvolle bedrijfsmodellen genereren. Om van hun iPhone-upgrades een complete businessmodel innovatie te maken, zou Apple bijvoorbeeld een abonnementsmodel kunnen aanbieden waarbij je altijd de nieuwste iPhone krijgt.

Proces innovatie

Process innovation refers to developing and implementing new or improved ways of performing business activities, such as manufacturing, logistics, or supply chain management.  It’s how a company produces and delivers its products or services, from the raw materials to the final customer. This includes changes to the production process’s design, organization, management, and operation.

Companies that are looking to create these savings in their underlying operating model involve their frontend and/or customer-facing staff. Those are the ones with their feet in the mud, they talk to customers daily, and they know where improvements can be made. When I was still the innovation manager for Liberty Global, and we ran an efficiency campaign, we received the idea to simplify the self-install from a guy experiencing customer complaints daily. The validated new approach not only simplified installation and improved customer satisfaction but also reduced the costs for materials, packaging, phone, and technical support.

Procesinnovatie kan de efficiëntie en doeltreffendheid van een onderneming verbeteren, maar gebeurt op het niveau van het bedrijfsmodel en leidt niet tot een ander bedrijfsmodel.

Business Model Innovatie

Bedrijfs model innovatie (BMI) is het proces van het identificeren en implementeren van nieuwe manieren voor een bedrijf om waarde te creëren, te leveren en vast te leggen. Veranderingen in de manier waarop een bedrijf zijn producten of diensten produceert en verkoopt en veranderingen in zijn inkomstenmodel, distributiekanalen en klantenrelaties kunnen allemaal onder deze categorie vallen.

Een bedrijfsmodel is een blauwdruk voor het genereren van inkomsten en het creëren van klantwaarde. Het is de belangrijkste factor om de concurrentiepositie van een bedrijf in de markt te bepalen. De gemakkelijkste en meest geaccepteerde manier om deze blauwdruk te maken is met behulp van het door Strategyzer ontwikkelde Business Model Canvas. Business model innovatie betekent het veranderen of creëren van nieuwe bedrijfsmodellen om zich aan te passen aan veranderingen in de markt en technologische vooruitgang.

Kortom, BMI behelst een holistische benadering van de manier waarop een hele onderneming waarde creëert, levert en vastlegt. Product- of procesinnovaties daarentegen richten zich op specifieke elementen van het bedrijfsmodel. Alle drie soorten innovatie zijn essentieel voor het succes van een bedrijf. Toch is BMI de meest transformatieve en impactvolle in het creëren van een duurzaam concurrentievoordeel.

BMI laat een vier keer zo grote premie voor aandeelhoudersrendement zien dan product- en procesinnovatie en biedt stabielere rendementen; BMI presteert zelfs na tien jaar beter dan product- en procesinnovatie. (Zie de onderzoeksresultaten van de Boston Consulting Group)

Business Model Innovatie

BMI is voor iedereen die een nieuw businessmodel wil ontwerpen of zijn bestaande businessmodel wil veranderen. Het kan gaan om het introduceren van nieuwe producten of diensten, het invoeren van nieuwe technologieën, het wijzigen van prijsstrategieën, het herdefiniëren van klantrelaties of het verbeteren van de operationele efficiëntie. BMI is van vitaal belang voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang of bedrijfstak, omdat het hen helpt een levensvatbaar bedrijf te creëren met een blijvend concurrentievoordeel.

Het belang van bedrijfs model innovatie

Hoewel BMI vaak wordt geassocieerd met start-ups en disruptors, zouden ook gevestigde bedrijven het moeten omarmen als een essentiële strategie voor succes. In feite hebben gevestigde bedrijven zelfs meer te winnen bij BMI, omdat zij vaak bestaande klantenrelaties, merkbekendheid en middelen hebben die zij kunnen benutten (en moeten beschermen).

De invoering van BMI in een bestaand bedrijf kan echter een uitdaging zijn, omdat het nodig kan zijn te breken met gevestigde praktijken en denkwijzen.

Kodak's digital camera-Steve Sasson

Een van de bekendste voorbeelden van een bedrijf dat er niet in slaagde zijn bedrijfsmodel te innoveren, is Kodak. Kodak was ooit een dominante speler in de fotografie-industrie, maar slaagde er niet in zich aan te passen aan de verschuiving naar digitale fotografie. Hoewel een werknemer van Kodak de digitale camera uitvond (lees het hele verhaal hier), durfde het managementteam van Kodak niet te veranderen.

Dit bleek uiteindelijk een vergissing, want Kodak kon niet concurreren met het gemak en de mogelijkheden van digitale camera's en vroeg in 2012 uiteindelijk het faillissement aan.

Een ander voorbeeld is Hilti. Hilti is een bedrijf dat zich met succes heeft onderscheiden in de zeer concurrerende bouwsector door een transformatie van het ene bedrijfsmodel naar het andere. Het bedrijfsmodel van Hilti bestond traditioneel uit de verkoop van elektrisch gereedschap en andere apparatuur aan bouwbedrijven, waarbij de nadruk lag op kwaliteit en duurzaamheid.

Het bedrijf zag echter in dat er een kans was om zijn klanten een meer omvattende oplossing te bieden. Het voerde een nieuw economisch model in dat gericht was op het leveren van een reeks diensten naast apparatuur.

Onder dit nieuwe prijsmodel begon Hilti verhuur van apparatuur, reparatie en onderhoud, en training en ondersteuning aan te bieden. Hierdoor kon het bedrijf zijn klanten een complete oplossing bieden en waarde creëren na de eerste verkoop van apparatuur. De focus van Hilti op diensten stelde het bedrijf ook in staat sterkere relaties met zijn klanten op te bouwen, aangezien zij op Hilti vertrouwden voor voortdurende ondersteuning en hulp.

Veranderingen die een nieuw bedrijfsmodel vereisen

Verschillende factoren kunnen de BMI bepalen, waaronder technologische veranderingen, voorkeuren en gedrag van klanten, marktomstandigheden en het regelgevingsklimaat.

Technologie

In het domein van de technologie kan de razendsnelle technische verandering nieuwe openingen bieden voor bedrijfsmodellen die vatbaar zijn voor innovatie. Zo heeft het wijdverbreide gebruik van internet en mobiele apparaten bedrijven in staat gesteld hun goederen en diensten via internet aan te bieden. Dit heeft geleid tot geheel nieuwe bedrijfsmodellen, zoals die op basis van abonnementen of pay-per-use regelingen. 

Een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat zijn bedrijfsmodel aanpast als reactie op verschuivingen in het technologielandschap is Netflix.

De innovatie van het bedrijfsmodel van Netflix werd grotendeels gedreven door veranderingen als gevolg van technologische vooruitgang, met name het wijdverbreide gebruik van internet en streamingtechnologie. Maar misschien wel het belangrijkst is dat Netflix de traditionele mediasector heeft opgeschud door zijn films en televisieseries beschikbaar te stellen via een abonnementsdienst.

Blockbuster, ooit een dominante speler in de videoverhuursector, hield vast aan zijn aloude pay-per-rental business model en was traag om de mail-rental service, waar Netflix mee begon, te omarmen. Deze twee factoren leidden uiteindelijk tot de neergang en uiteindelijke ondergang van Blockbuster.

Klantenvoorkeuren en -gedrag

Terwijl organisaties ernaar streven te voldoen aan de steeds veranderende eisen en wensen van hun doelmarkt, kunnen de voorkeuren en het gedrag van klanten ook een drijvende kracht zijn achter de innovatie van nieuwe bedrijfsmodellen. Zo was een van de factoren die bijdroegen tot de ontwikkeling van de deel-economie de vraag van klanten naar minder beperkende, meer aanpasbare en minder dure oplossingen. 

Veranderingen in de smaak en het gedrag van klanten, namelijk de vraag naar meer gemakkelijke, flexibele en kosteneffectieve opties voor reisaccommodatie, hebben een rol gespeeld bij de innovatie van het bedrijfsmodel van Airbnb.

De peer-to-peer infrastructuur van Airbnb stelt particulieren in staat hun huizen of appartementen te verhuren aan toeristen, waardoor een grotere verscheidenheid aan overnachtingsmogelijkheden wordt geboden tegen lagere kosten dan in traditionele hotels. Zij kunnen dit bereiken omdat hun fundamentele bedrijfsmodel geen kosten bevat die verband houden met onroerend goed of servicepersoneel.

Markt omstandigheden

Marktomstandigheden, waaronder concurrentie en de toestand van de economie, kunnen aanleiding geven tot BMI. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld proberen hun bedrijfsmodellen te innoveren om zich te onderscheiden in een overvolle markt of om te reageren op veranderende economische omstandigheden zoals een recessie. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin bedrijven moeten reageren door nieuwe manieren van zakendoen te vinden. 

De Dollar Shave Club ontwrichtte de traditionele scheermesjesmarkt, die een dienst op abonnementsbasis aanbood voor de aankoop van scheermesjes van hoge kwaliteit tegen aanzienlijk lagere prijzen dan de traditionele merken. Hierdoor kon het bedrijf een consistentere inkomstenstroom genereren, terwijl hun virale marketingcampagne hen onderscheidde van de concurrentie.

De Dollar Shave Club vertrouwde sterk op een e-commerce platform om zijn producten rechtstreeks aan klanten te verkopen, zodat er geen tussenpersoon meer nodig was.

Regelgeving

Ten slotte kunnen wijzigingen in de regelgeving BMI stimuleren, waardoor bedrijven zich aan nieuwe eisen en instructies moeten aanpassen. Als reactie op de toenemende aandacht voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid hebben sommige bedrijven bijvoorbeeld hun bedrijfsmodellen herzien om ze dichter bij deze kernwaarden te brengen. 

De fabrikant van elektrische voertuigen Tesla moest zijn bedrijfsmodel aanpassen om te voldoen aan de internationale wetgeving die het gebruik van elektrische voertuigen aanmoedigt en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen. Aanvankelijk verkocht Tesla zijn dure auto's aan vroege gebruikers van elektrische voertuigen.

Tesla heeft de omvang van zijn klantenbestand vergroot door modellen uit te brengen met lagere startprijzen, zoals het Model 3, en door zijn bedrijfsmodel aan te passen zodat het ook de distributie van elektriciteit omvat. Tesla-eigenaars kunnen hun voertuigen gratis opladen via het Supercharger-netwerk van het bedrijf, wat het bedrijf helpt de regelgeving na te leven, de klantenervaring verbetert en loyaliteit aan het merk Tesla opbouwt.

Ondanks de veranderende regelgeving en de toenemende concurrentie op de markt voor elektrische voertuigen, floreerde Tesla met de nieuwe mogelijkheden die zij vond.

Benaderingen van bedrijfs model innovatie

The previous paragraphs showed how old business ways do not guarantee a strong business model that works in the future. Businesses and industries change. BlackBerry was once a dominant player in the smartphone market, but it failed to adapt to the shift toward touch-screen devices. Despite having a loyal customer base and a strong brand, Pebble could not innovate its (old) business model in response to changing market conditions and customer preferences. And Nespresso was forced to invent new and additional business models when their patent for coffee capsules expired.

Business leaders must understand the value of innovation in business models and take a holistic approach to identify the right business model. Although there are multiple paths to BMI, it is essential to cultivate an atmosphere that supports and encourages innovation. This can be achieved through many strategies, including:

    • Stimuleer het nemen van risico's en het experimenteren: Om te innoveren moeten bedrijven bereid zijn risico's te nemen en nieuwe dingen te proberen, ook al zullen ze niet altijd slagen. Het is essentieel om een cultuur te creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om nieuwe ideeën voor te stellen en uit te proberen en waarin mislukking wordt gezien als een leermogelijkheid en niet als een reden voor straf.

    • Omarm open communicatie en samenwerking: Innovatie komt vaak voort uit het uitwisselen van ideeën en perspectieven, dus het creëren van een omgeving waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hun gedachten en ideeën te delen is cruciaal. Dit kan worden bereikt door open communicatiekanalen en hulpmiddelen ten behoeve van de samenwerking, maar ook door het stimuleren van cross-functioneel teamwerk en samenwerking.

    • Investeer in de opleiding en ontwikkeling van werknemers: Het is essentieel om werknemers te voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om te innoveren. Dit kan een opleiding omvatten op gebieden als design thinking, probleemoplossing, ondernemerschap en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei.

Door een cultuur van innovatie aan te moedigen, kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin BMI kan gedijen en succes op lange termijn kan bevorderen. Voor gevestigde bedrijven is het van essentieel belang een cultuur te creëren die openstaat voor verandering en experimenten, en middelen uit te trekken voor het verkennen en testen van nieuwe ideeën.

Gevestigde bedrijven kunnen dit aanpakken via "intrapreneurship", dat verwijst naar de praktijk van het aanleren en creëren van ondernemend gedrag binnen uw bedrijf. Dit kan het opzetten van innovatietrainingen inhouden of het aanmoedigen van werknemers om nieuwe ideeën aan te dragen en te ontwikkelen. Bekijk de video's op deze pagina om te zien hoe intrapreneurship werd geïmplementeerd bij Virgin Media. Door een intrapreneurs-mentaliteit te omarmen, kunnen gevestigde bedrijven de creativiteit en expertise van hun mensen aanboren om BMI te stimuleren en de markt voor te blijven.

Samenvatting

In de snel veranderende markt van vandaag is BMI een cruciale motor voor succes geworden voor bedrijven van alle groottes en sectoren. Van de ontwrichting van de hotelindustrie door Airbnb tot de transformatie van de automarkt door Tesla, we hebben talloze voorbeelden gezien van waardecreatie door revolutionaire bedrijfsmodellen.

Om BMI effectief te implementeren, moeten bedrijven de verschillende soorten innovatie en de factoren die deze stimuleren begrijpen en een cultuur cultiveren die innovatie ondersteunt en aanmoedigt. Door risico's te nemen en te experimenteren, open communicatie en samenwerking te omarmen, en te investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers, kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin BMI kan gedijen en succes op lange termijn kan stimuleren.

Om BMI toe te passen, is het van cruciaal belang om na te gaan hoe uw bedrijf er momenteel voorstaat en welke veranderingen kunnen worden doorgevoerd om nieuwe waardeproposities en verdienmodellen te implementeren. Het is ook belangrijk om te kijken hoe concurrenten hun bedrijfsmodellen innoveren en welke trends zich voordoen in de sector. Door deze factoren zorgvuldig te overwegen, is het mogelijk om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die helpen om blijvende waarde voor uw klanten en de winstgevendheid van uw bedrijf te creëren.

Denk dus gerust buiten de gebaande paden en experimenteer met nieuwe manieren om waarde te creëren. Innovatie van bedrijfsmodellen is een essentieel onderdeel van uw innovatiestrategie.

Masterclass en training over bedrijfsmodelinnovatie

Genoten van dit artikel? Wil je meer weten? Ik verzorg een online Masterclass in februari en een offline training in Amsterdam van 14 tot 16 maart 2023.

We zijn bezig met het opzetten van inschrijvingen voor de training, maar je kunt je nu al inschrijven voor de gratis, online Masterclass via onderstaande knop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *